Ulrik Stylsvig Madsen

Ulrik Stylsvig Madsen

Projektleder Kunstakademiets Arkitektskole

Jeg hedder Ulrik Stylsvig Madsen og er projektleder på InnoBYG spireprojektet: Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri.

Til daglig er jeg lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor jeg er en del af forskningscenteret CINARK – Center for Industriel Arkitektur. I løbet af de sidste par år har jeg været involveret i to større InnoBYG-projekter, der har fokuseret på henholdsvis håndtering af affald og ressourcer i byggeriet og klimatilpasning af byggeriet.

Arbejdet med idékataloget over nye designstrategier for genanvendelse, som var en del af det første af disse projekter, har dannet en del af grundlaget for det nye spireprojekt. CINARK vil med dette projekt øge fokus på diskussionen af konkrete strategier for udviklingen af design for disassembly løsninger indenfor byggeriet.

Vil du vil vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte mig på mail: ulrik.madsen@kadk.dk 

 

 

Forfatter,Projektleder

Aktiviteter fra Ulrik Stylsvig Madsen

Invitation til workshop om Design for Disassembly

Det nye et-årige InnoBYG Spireprojekt ”Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri” har til formål at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at undersøge udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassembly principper. Projektet startes med en workshop som holdes hos CINARK (Center for Industriel Arkitektur) på Kunstakademiets Arkitektskole (KADK), den 14. marts 2017 kl. 13.00 – 16.00. Om workshoppenI flere i…

Invitation til workshop om Design for Disassembly 2

InnoBYG Spireprojektet “Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri” inviterer til projektets anden workshop, som retter fokus mod udviklingen et ”tektonisk alfabet” over samlingsprincipper med fokus på adskillelse og genanvendelse. Workshoppen finder sted den 8. juni 2017 13:00 - 16:30 hos DTU-BYG, som sammen med CINARK Center for Industriel Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole er videns parter i projektet. Alle InnoBYG-medlemmer er v…

Afslutning af første fase i projektet

Første fase af spire-projektet er nu afsluttet og det generede materiale er blevet samlet i en lille folder. Denne fase af projektet har haft fokus på kortlægningen af udfordringer og potentialer i arbejdet med at integrere design for adskillelse tankegangen indenfor det præfabrikerede byggeri.  I løbet af foråret har vi interviewet udvalgte aktører indenfor byggeriet samt afholdt en workshop, hvor mere end 30 deltagere fra et bredt udsnit af br…

2. fase af projektet nu i fuld gang

Tirsdag d. 10. oktober skød vi anden fases innovationsforløb i gang med en opstartsworkshop på Kunstakademiets Arkitektskole. Her præsenterede de 6 erhvervsparter de projektideer, som de sammen med 29 studerende fra arkitektskolens kandidatprogram SET – Settlement, Ecology & Tectonics vil arbejde med i løbet af de kommende 8 uger. Til sammen tegner der sig en bred pallette af ideer fra udviklingen af facadeløsninger til arbejdet med adaptiv…

Idekatalog fra projektet klar

  • 7. marts 2018
Tirsdag d. 27. februar 2018 blev InnoBYG spireprojektet Design for disassembly i præfabrikeret byggeri afsluttet med en workshop på Kunstakademiets Arkitektskole. På workshoppen blev projektets hovedresultat et ”Idékatalog over designstrategier for design for disassembly i præfabrikeret byggeri” præsenteret.  Kataloget samler materialet fra anden fase af InnoSpire-projektet, der har været udformet som et intenst innovationsforløb, hvor vidensins…