Energisystem

Søg

Din filtrering efter emne "Energisystem" matchede 3 side(r).


Varmt vand fra solen

Varmt vand fra solen er Månedens Medlem i september   "Goddag, jeg vil gerne købe et solvarmeanlæg. Det skal kunne lave strøm til mit TV og køleskab!" Spørgsmålet illustrerer, hvor svært de fleste har ved at skelne mellem strømproducerende solceller (solcelleanlæg), og varmeproducerende solfangere (solvarmeanlæg). Yours truly hedder Niels Lyck. Jeg etablerede i 2001 firmaet Varmt vand fra solen med det formål at forenkle, …


De første projektresultater!

I NVVK projektet er vi nu så langt at vi vil løfte sløret for nogle af de resultater som projektarbejdet har medført. I projektet er der udarbejdet en model af NVVK systemet i simuleringsprogrammet Trnsys. Via denne model kan NVVK systemets virkemåde og potentiale afklares for forskellige bygningstyper i Danmark. Det har været projektets særlige formål at undersøge NVVK-potentialet for skole- og kontorbyggeri.  Beregningsmodel Som et led i opbyg…


Vil I være med?

Projektet er startet op og der har været afholdt 2 interne projektmøder.  P.t. pågår udvikling af et designgrundlag for en prototype, som vi vil drøfte med potentielle producenter -så vi på dette grundlag kan få opbygget den første prototype.  Desuden er vi i gang med at udarbejde en kravspecifikation for det tilhørende design- og dimensioneringsværktøj. Se projektbeskrivelse