Byplanlægning

Søg

Din filtrering efter emne "Byplanlægning" matchede 4 side(r).


Shortcut to Smart Cities - Genplanlægning som genvej til smarte byer, Blog 1

En blogserie af Klimachef Morten Mejsen Westergaard, Middelfart Kommune.  Blog nummer 1. I denne blogserie vil jeg tage alvorligt fat i dansk planlægning, som igennem en grundig lovrenovering vil være rammen, der får Danmark i Smart City førertrøjen.    Blog 1- Scenen sættes Den offentlige planlægning kan bidrage til en dansk førertrøje inden for Smart Cities på verdensplan!  Vi skal bare turde, og kunne…


Blog 4 - Smart City: §1 Begynd med Byen, og gør den så begavet

"Start with the "City", then the "Smart"  Som Phd. Jennifer Bélissent, med flere udtrykker det i deres europæiske forskningstekster om Smart Cities. En god pointe, byerne findes jo allerede. Men hvordan forholder det sig med mulighederne for at invitere teknologiudbydere, systemproducenter, leverandører af rådgivning og løsninger til "Smart Cities" til genplanlægning af byerne? De muligheder er til stede. Evnerne og viljen findes.…


Blog 5 - Hvordan kommer vi i gang med genplanlægning og Smart Cities i vores eget byplanværksted i skala 1:1?

Med udgangspunkt i genplanlægningsidéen, den dertil påkrævede læring hos offentlige byplanlæggere og kommunernes administrationer, findes egnede byer/bydele i projektkommunerne, hvor der er et reelt behov. Et behov, der kan være præget af begyndende stagnation eller udsigt til store udfordringer grundet klimaforandringer og stigende energipriser og andre udfordringer. Altså byer eller landsbyer, som eksempelvis har en ualmindelig dyr ene…


Blog 7 - Hvordan arbejdes med at definere rammer til en fremtid med udgangspunkt i eksisterende lovgivning?

Læring, nye erkendelser og forandring skaber forstyrrelser i menneskeligt virke.  I arbejdet med Smart City og genplanlægning vil der opstå læring og nye erkendelser. læring og erkendelser, der fører til frustration og tons-tunge barrierekataloger.  Derfor må rammerne måske justeres. Kreativiteten skal kunne slippes løs og planloven skal ikke bare give mulighed for en "hensigtsmæssig" udvikling, men en "ambitiøs udvikling".…