Smart Cities

Søg

Din filtrering efter emne "Smart Cities" matchede 8 side(r).


Shortcut to Smart Cities - Genplanlægning som genvej til smarte byer, Blog 1

En blogserie af Klimachef Morten Mejsen Westergaard, Middelfart Kommune.  Blog nummer 1. I denne blogserie vil jeg tage alvorligt fat i dansk planlægning, som igennem en grundig lovrenovering vil være rammen, der får Danmark i Smart City førertrøjen.    Blog 1- Scenen sættes Den offentlige planlægning kan bidrage til en dansk førertrøje inden for Smart Cities på verdensplan!  Vi skal bare turde, og kunne…


Blog 2 - En introduktion til "de smarte byer"

Vi har alle hørt om fænomenet "Smart Cities". Fænomenet ledsages af begreber som; Bæredygtighed, intelligente energiteknologier og infrastruktursystemer, økologi, demokratiske styreformer, multifunktioner, tætte og kompakte byer, blå byer, grønne byer, oplevelsesorienterede, multikulturelle, globalt orienterede, byer med smart grid energisystemer og mange flere ambitiøse, interessante og ikke mindst relevante begreber i lyset af de enorme…


Blog 3 – Smart Cities via planloven?

For at en by kan tilnærme sig noget "smart", kan man hævde, at man skal tænke over byen, man skal planlægge det smarte indhold. Det involverer og integrerer en række sektorforhold i en overordnet og helhedsorienteret planlægning, der ofte sammenfattes og får rammer igennem den fysiske planlægning, når den er allerbedst. Byen skal planlægges og designes, ikke udelukkende "bygningerne" men også for "Livet mellem husene", som en af Danmark…


Blog 4 - Smart City: §1 Begynd med Byen, og gør den så begavet

"Start with the "City", then the "Smart"  Som Phd. Jennifer Bélissent, med flere udtrykker det i deres europæiske forskningstekster om Smart Cities. En god pointe, byerne findes jo allerede. Men hvordan forholder det sig med mulighederne for at invitere teknologiudbydere, systemproducenter, leverandører af rådgivning og løsninger til "Smart Cities" til genplanlægning af byerne? De muligheder er til stede. Evnerne og viljen findes.…


Blog 5 - Hvordan kommer vi i gang med genplanlægning og Smart Cities i vores eget byplanværksted i skala 1:1?

Med udgangspunkt i genplanlægningsidéen, den dertil påkrævede læring hos offentlige byplanlæggere og kommunernes administrationer, findes egnede byer/bydele i projektkommunerne, hvor der er et reelt behov. Et behov, der kan være præget af begyndende stagnation eller udsigt til store udfordringer grundet klimaforandringer og stigende energipriser og andre udfordringer. Altså byer eller landsbyer, som eksempelvis har en ualmindelig dyr ene…


Blog 6 - Borgernes rolle og inddragelse i den “abstrakte genplanlægning”

Dem, der kender byen bedst, konteksten, er de mennesker, der anvender og bor i byen.  De skal selvsagt inddrages. Netop til den del har vi i Danmark mange gode erfaringer med at få "borgerne på banen" i form af modeller såsom Chicago-modellen, anerkendende dialog, advokatmetode og mange andre, der alle er glimrende værktøjer til at indfrie ønskerne om anvendelse af de participatoriske principper, der findes i lov om planlægning. H…


Blog 7 - Hvordan arbejdes med at definere rammer til en fremtid med udgangspunkt i eksisterende lovgivning?

Læring, nye erkendelser og forandring skaber forstyrrelser i menneskeligt virke.  I arbejdet med Smart City og genplanlægning vil der opstå læring og nye erkendelser. læring og erkendelser, der fører til frustration og tons-tunge barrierekataloger.  Derfor må rammerne måske justeres. Kreativiteten skal kunne slippes løs og planloven skal ikke bare give mulighed for en "hensigtsmæssig" udvikling, men en "ambitiøs udvikling".…


Building Green Connections i Østrig Blog #2

Vores udviklingsprojekt "Building Green Connections", som er et Innovation Express projekt, har været på studie- og netværkstur i Østrig fra den 10. til den 13. december. Her kan du følge turen via blogs, skrevet af Netværksleder Charlotte Darre, som er med på turen. Du kan også følge turen på Twitter. Hvad fik firmaet BURNBLOCK® ud af at deltage i turen? Læs case her   12. december 2012 Dagens rundtur i Østrig har bl…