Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


BRONE

Dronefacilitet til test af sensorer og dataopsamling for brug i dronebaseret inspektion af infrastruktur og byggerier.

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Ny video fra BRONE projektet


Brug af droner i byggebranchen

Projektets mål er at kortlægge tekniske og forretningsmæssige muligheder og udfordringer ved intensiveret brug af droner i byggebranchen.

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Spørgeskemaundersøgelse - Hvordan kan byggebranchen bruge droner i fremtiden?


Cirkulær isolering

En række danske virksomheder ønsker at udvikle isoleringsmaterialer baseret på nye typer fibre (f.eks. halm, tekstil), men møder en række barrierer, når produkterne skal accepteres på markedet. Samtid…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afdækning af egenskaber af isoleringsmateriale gennem forceret ældning


Den Cirkulære Ressourceplan

Formålet med projektet er, at udvikle et koncept for ”den cirkulære ressourceplan” til anvendelse i byggebranchen i forbindelse med renovering og nedrivning, som kan sikre højere grad af genanvendelse…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse